SERVEIS

GESTIÓ
IMMOBILIÀRIA

Assessorem els clients que vulguin comercialitzar en lloguers els seus immobles, amb l’objectiu d’optimitzar i revaloritzar la seva cartera immobiliària.

Disposem d’un equip de col·laboradors especialitzat en diferents àrees de negoci aportant així la millor resposta a les necessitats del client.

GESTIÓIMMOBILIÀRIA

Assessorem els clients que vulguin comercialitzar en lloguers els seus immobles, amb l’objectiu d’optimitzar i revaloritzar la seva cartera immobiliària.

Disposem d’un equip de col·laboradors especialitzat en diferents àrees de negoci aportant així la millor resposta a les necessitats del client.

ELS SERVEIS QUE OFERERIM AL PROMOTOR SÓN ELS SEGÜENTS

GESTIÓ COMERCIAL

– Publicitat de l’immoble, pla de màrqueting i comercialització.
– Recerca i estricta selecció d’arrendataris.
– Atenció i coordinació de visites a arrendataris.
– Seguiment de l’oferta i de la demanda.
– Assessorament als propietaris per la negociació i contractació del lloguer.
– Anàlisi i revisió d’ocupació de l’immoble, rendes obtingudes.
– Gestió de contractes d’arrendament.
– Gestió de subministraments.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

– Cobrament de rebuts als arrendataris.
– Revisió i actualització de rendes.
– Control dels venciments de contractes.
– Gestió d’avals i garanties. – Gestió de fiances.
– Control de morosos i gestió d’impagaments.
– Gestió de renúncies i liquidació de fiances.
– Revisió periòdica de l’immoble i elaboració d’informes.
– Liquidacions mensuals a la propietat.

¿ERES PROPIETARIO?

¿Quieres vender o alquilar tu inmueble?
En RENT11 te asesoraremos y te ofrecemos un fiel compromiso a lo largo de todo el proceso. 

COLECTIVOS
ASOCIADOS

COLECTIVOS
ASOCIADOS