SERVEIS

ASSESSORIA
JURÍDICA

Rent11 disposa d’una assessoria jurídica pròpia. Des de l’assessoria jurídica volem solucionar els dubtes dels propietaris i, si cal, els ajudem a emprendre accions per defensar els seus interessos.

Disposem d’un equip de col·laboradors especialitzat en diferents àrees de negoci aportant així la millor resposta a les necessitats del client.

ASSESSORIA JURÍDICA

Rent11 disposa d’una assessoria jurídica pròpia. Des de l’assessoria jurídica volem solucionar els dubtes dels propietaris i, si cal, els ajudem a emprendre accions per defensar els seus interessos.

Disposem d’un equip de col·laboradors especialitzat en diferents àrees de negoci aportant així la millor resposta a les necessitats del client.

ELS SERVEIS JURÍDICS

ASSESSORAMENT EN DRET IMMOBILIARI I PROPIETAT HORITZONTAL I VERTICAL

• Assessorament i tramitació d’operacions de compravenda
• Redacció i formalització de contractes de compravenda
• Assistència a signatura d’escriptures notarials
• Liquidació d’impostos i inscripció d’escriptures en el Registre de la Propietat
• Sol·licitud de notes simples al Registre de la Propietat
• Procediments monitoris
• Desnonaments per manca de pagament i per expiració del termini legal o contractual

CERTIFICATS MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Sol·licitud de certificat d’antecedents penals
  • Cancel·lació d’antecedents penals
  • Sol·licitud de certificat de delictes de naturalesa sexual
  • Certificat d’últimes voluntats
  • Certificats d’assegurança de cobertura de defunció

ASSESSORAMENT EN DRET D’ESTRANGERIA

• Autorització de residència per circumstàncies excepcionals (arrelament social, laboral, familiar o per raons humanitàries)
• Autorització de residència no lucrativa
• Sol·licitud d’autorització de residència per compte aliena i per compte pròpia
• Renovació i modificació d’autorització de residència
• Autorització de residència per reagrupació familiar
• Sol·licitud d’autorització de residència d’estrangers extracomunitaris familiars de de Ciutadans de la Unió Europea.
• Sol·licitud de Certificats de Registre de residents comunitaris
• Visat i autorització de residència per inversors
• Assignació de NIE
• Carta d’invitació
• Acta de manifestacions
• Tramitació poders de cessió pàtria potestat
• Autorització de retorn
• Nacionalitat espanyola
• Recurs de reposició i d’alçada
• Protecció internacional
• Procediments sancionadors d’expulsió del territori nacional

CERTIFICATS REGISTRE CIVIL

  • Certificat de naixement
  • Certificat de defunció
  • Certificat de matrimoni

ETS PROPIETARI?

Vols vendre o llogar el teu immoble?

A RENT11 t’assessorarem i t’oferim un compromís fidel al llarg de tot el procés.

¿ERES PROPIETARIO?

¿Quieres vender o alquilar tu inmueble?
A RENT11 te asesoraremos y te ofrecemos un fiel compromiso a lo largo de todo el proceso.

¿ERES PROPIETARIO?

¿Quieres vender o alquilar tu inmueble?
En RENT11 te asesoraremos y te ofrecemos un fiel compromiso a lo largo de todo el proceso. 

COLECTIVOS
ASOCIADOS

COLECTIVOS
ASOCIADOS